Bảo trì và sửa chữa

1. Đánh xi làm mới áo da
2. Vệ sinh áo da, giặt hấp ( giặt khô)
3. Thay khóa kéo